среда, 2 мая 2018 г.

Parama 2%


Dėkoju visiems (tuo pačiu rėmėjams iš užsienio), kas pervedė ir perveda 2 % paramai, mūsų klubui "BelGA". Tai padeda organizuoti įvairius renginius, tokius kaip ekskursijos, paskaitos, šventes, mokymus, seminarus, remti ir padėti kitoms organizacijoms ir žmonėms. Jeigu Jūs, Jūsų šeimos nariai arba draugai turite galimybę pervesti 2 % į klubo "BelGA" sąsakaitą, Jūs automatiškai tampate klubo nariu ir būsite pakviesti į visus klubo organizuojamus renginius, Jūms bus taikomos nuolaidos. Nuo 2017 m.  2%  nuo pajamų mokescio galima pervesti  tik internetu arba per Valstybinę mokesčių inspekciją (pildant deklaraciją) Jūsų mieste. Placiau kaip tai padaryti skaitykite apačioje:


Большое спасибо всем тем, кто переводил и переводит 2% на благотворительность на счет клуба BelGA, а также спонсорам  из-за границы.  Это помогает проводить такие мероприятия, как экскурсии, лекции, праздники, учебу, семинары и оказывать помощь другим организациям и людям. Если у вас, членов вашей семьи,  друзей или знакомых есть возможность перевести 2% на счет клуба (автоматически вы становитесь членом клуба и будете приглашены на все мероприятия проводимые клубом на льготных условиях). С 2017гперевести 2% можно только по интернету или в VMI вашего города при заполнении декларации. Как это сделать смотрите ниже.
http://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx


4 – įrašykite savo gyvenamąją vietą (miestas, gatvė, namo nr., buto nr.)
5 – įrašykite mokestinį laikotarpį (2017)
6S- uždėkite kryželį
E1 – įrašykite 2
E2 -  įrašykite paramos gavėjo (mūsų įstaigos) įmonės kodą: 125536081
E4 - įrašykite 2,00
E5 - turi būti užpildomas, jei pajamų mokesčio dalį pageidaujate skirti ilgiau kaip vienerius metus. Tokiu atveju E5 laukelyje turi būti įrašomi laikotarpio pabaigos metai 2021.Atsižvelgiant į tokį prašymą, pajamų mokesčio dalis bus pervesta automatiškai nuo   2017,2018,2019,2020 ir 2021. mokestinių laikotarpių pajamų, todėl 2018–2021 m. laikotarpio prašymų jums teikti nereikės.
Jei pajamų mokesčio dalį pageidaujate skirti tik už 2017 m., E5 laukelyje įrašų daryti nereikia.
Formas paramos skyrimui galite pildyti iki š. m. gegužės mėn. 1 d.
Также можно заполнить форму по месту своей работы или VMI вашего города . Не забудьте оставить свои координаты(телефоны и е-мейл) для связи. 
Переводы для спонсоров из-за границы
Beneficiary                                         Klubas BelGa
Legal entity‘s code                                      125536081
adress                                                                Naugarduko g.47-19 Vilnius
IBAN (Account No.)                                     LT137300010071563997
Beneficiary‘s credit institution               Swedbank AB
BIC (SWIFT)                                                     HABALT22
А также кто хочет оказать помощь из Литвы
Gavėjas                                Klubas BelGA
įmonės kodas                      125536081
adresas                                 Naugarduko g.47-19 Vilnius
a/sąskaita                             LT137300010071563997
bankas                                 Swedbank AB
banko kodas                        73000